สคล.จังหวัดปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐกระตุ้นผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 29 ธันวาคม  2560  เครือข่ายองค์กรงดเหล […]

Continue Reading

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์ข้ามปี ผ่านคลื่น FM190.50 MHz สวท.สงขลา

วันที่ 29 ธันวาคม 2560  เวลา 05.00น. เครือข่ายองค์ […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดปัตตานี ประชุมเพื่อเตรียมงานสวดมนต์ข้ามปีร่วมกับคณะสงฆ์92 วัดและสำนักพุทธศาสนา จ.ปัตตานี

วันที่28ธันวาคม2560  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดสตูล ร่วมเปิดด่านชุมชน ต.คลองขุด

วันที่ 28/12/60 เวลา 14.00-17.00น. เครือข่ายองค์กรงดเหล […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดตรังจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่

28  ธันวาคม 2560  เครือข่ายองกรงดเหล้าจังหวัด […]

Continue Reading

กลุ่มเยาวชน สคล.จังหวัดยะลา จัดคาราวานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่  28/12/60   เวลา08.30น. กลุ่มเยาว […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม ลานเยาวชนสร้างสรรค์และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านควนประกอบ อ.กงหรา จ.พัทลุง

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจัง […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 7 วันอันตราย

วันที่ 28/12/60   จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับป้อง […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมรณรงค์7 วันอันตราย ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา

วันที่ 27 ธันวาคม 2560  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังห […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดสงขลา จัดเวทีเรียนรู้สวดมนต์ข้ามปี 2561

27 ธันวาคม 2569 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสง […]

Continue Reading