เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์ข้ามปี ผ่านคลื่น FM190.50 MHz สวท.สงขลา

วันที่ 29 ธันวาคม 2560  เวลา 05.00น. เครือข่ายองค์ […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดสงขลา จัดเวทีเรียนรู้สวดมนต์ข้ามปี 2561

27 ธันวาคม 2569 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสง […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลเมืองคลองแห จัดงานปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และ เวทีเสวนาชวนคิดชวนคุย ณ ตลาดน้ำคลองแห

8 ก.ค.60  สคล.จังหวัดสงขลา จัดงานปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรร […]

Continue Reading

สคล.สงขลา ลงพื้นที่ให้ความรู้นักเรียนเรื่องพิษภัยของเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

7 ก.ค.60 สคล.สงขลา สนับสนุนน้ำดื่ม และวิทยากรให้ความรู้ […]

Continue Reading