สคล.จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม ลานเยาวชนสร้างสรรค์และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านควนประกอบ อ.กงหรา จ.พัทลุง

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจัง […]

อ่านเพิ่มเติม

สคล.พัทลุง จัดกิจกรรม อสม.ชวนคนในครอบครัว เลิกเหล้า เลิกบุหรี่

วันที่19 กัยยายน2560   สคลจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม อสม […]

อ่านเพิ่มเติม

สคล.จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรม ติดตามให้กำลังใจคนงดเหล้าเข้าพรรษา

  วันที่  18  กันยายน  60   เครื่อข่ายองค์กรงดเหล้ […]

อ่านเพิ่มเติม

สคล.จังหวัดพัทลุง จัดเวทีให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษา (ช่วงระยะเวลา 1 เดือน)

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 สคล.จังหวัดพัทลุง จัดเวทีติดตามใ […]

อ่านเพิ่มเติม

สคล.จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน ต้านภัยเหล้า บุหรี่ ทำดีเพื่อแม่

วันที่ 12  สิงหาคม 2560   เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด […]

อ่านเพิ่มเติม