สคล.จังหวัดปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐกระตุ้นผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 29 ธันวาคม  2560  เครือข่ายองค์กรงดเหล […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดปัตตานี ประชุมเพื่อเตรียมงานสวดมนต์ข้ามปีร่วมกับคณะสงฆ์92 วัดและสำนักพุทธศาสนา จ.ปัตตานี

วันที่28ธันวาคม2560  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมรณรงค์7 วันอันตราย ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา

วันที่ 27 ธันวาคม 2560  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังห […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ วัดยานิการม จัดกิจกรรม สืบสานพระราชปณิธาน ทำดีถวายพ่อ ชื่นชม เชียร์ให้กำลังใจคนงดเหล้าครบพรรษา

วันที่ 13 กันยายน 2560 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ( […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมนิเทศเสริมพลัง สร้างสังคมปลอดบุหรี่

วันที่ 25 สิงหาคม  2560  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดป […]

Continue Reading

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานีประชุมเพื่อออกแบบ การเก็บข้อมูลพื้นที่ชุมชนรูปธรรม ระหว่างช่วงเข้าพรรษา

วันที่ 6 สิงหาคม 60 ทีมศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเ […]

Continue Reading

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมด้านความปลอดภัยบนทางถนนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ห้องประชุม สำนักงานขนส่งจังหวัดปั […]

Continue Reading

เครือข่ายเยาวชน สคล. จังหวัดปัตตานี ร่วมรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา และรณรงค์มัสยิดปลอดบุหรี่

วันที่ 14 กค 2560  เครือข่ายเยาวชน สคล. จังหวัดปัตตานี […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดปัตตานีร่วมกับสถานพินิจฯจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลปัตตานีคลีนิกฟ้าใส

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สคล.จังหวัดปัตตานีร่วมกับสถ […]

Continue Reading

9 เม.ย. 60 เครือข่ายเยาวชน สคล.ปัตตานี รณรงค์สงกรานต์

9 เม.ย. 60 เครือข่ายเยาวชน สคล.ปัตตานี รณรงค์สงกรานต์ปล […]

Continue Reading