สคล.จังหวัดสตูล ร่วมเปิดด่านชุมชน ต.คลองขุด

วันที่ 28/12/60 เวลา 14.00-17.00น. เครือข่ายองค์กรงดเหล […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดตรังจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่

28  ธันวาคม 2560  เครือข่ายองกรงดเหล้าจังหวัด […]

Continue Reading

กลุ่มเยาวชน สคล.จังหวัดยะลา จัดคาราวานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่  28/12/60   เวลา08.30น. กลุ่มเยาว […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม ลานเยาวชนสร้างสรรค์และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านควนประกอบ อ.กงหรา จ.พัทลุง

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจัง […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 7 วันอันตราย

วันที่ 28/12/60   จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับป้อง […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมรณรงค์7 วันอันตราย ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา

วันที่ 27 ธันวาคม 2560  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังห […]

Continue Reading

สคล.จังหวัดสตูล ร่วมเปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและร่วมออกบูธรณรงค์

26 ธ.ค. 60   สคล.สตูล   ร่วมเปิดศูน […]

Continue Reading

สคล.สตูลทีมเยาวชนจัดชุดรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายตามสถานที่ต่างๆในเขต อ.เมือง จ.สตูล

23 ธ.ค.60 สคล.สตูล ร่วมกับ น้องๆเยาวชน , บริษัทกลาง , โ […]

Continue Reading

สคล.พัทลุง จัดกิจกรรม อสม.ชวนคนในครอบครัว เลิกเหล้า เลิกบุหรี่

วันที่19 กัยยายน2560   สคลจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม อสม […]

Continue Reading

เวทีขับเคลื่อนเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

19 กันยายน  60  นายมุสตอฝา สุขมาศ ผู้ประสานงาน สคล.สตูล […]

Continue Reading